De opleiding

Opbouw, doelstellingen & inhoud van de opleiding Sport Horse Manager

De opleiding tot sport Horse Manager bestaat uit vier belangrijke pijlers:

 1. Orthopedie en anatomie
 2. Revalidatie en training
 3. Voeding
 4. Inspanningsfysiologie

 

De opleiding tot Sport Horse Manager is getoetst door het CRKBO en daarmee een geaccrediteerde verkorte beroepsopleiding. Dit betekent dat u voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma aan diverse criteria moet voldoen. Deze kunt u hier terug lezen.

Orthopedie & anatomie

Dit onderwerp staat in het teken van het bewegingsapparaat van het paard. Van benen, tot hals, rug en bekken. Van pezen tot gewrichten, ligamenten en spieren. Bij een topatleet, zoals we onze sportpaarden gerust kunnen zien, is het van groot belang het lichaam zo gezond en fit mogelijk te houden. Tijdens deze module gaan we in op de anatomie, maar dan wel op een praktisch toepasbare manier. Zo komt bijvoorbeeld aan bod welke houdingen en bewegingen voor een paard wel en niet bevorderlijk zijn.

Bewegingen

We gaan in op de bewegingen die van nature mogelijk zijn binnen een paard (biomechanica) en hoe we die kennis kunnen gebruiken om onze paarden beter te laten presteren en langer heel te houden. Als u weet wat er voor een springpaard nodig is om te kunnen terugspringen is het ook mogelijk om bepaalde problemen eerder te registreren en er middels training en management aan te werken om dit te verbeteren.

Herkennen van blessures

Tevens leert u diverse veelvoorkomende blessures eerder herkennen. Een aanleuningsprobleem duidt nogal eens op een halsprobleem. Door dit te herkennen en te weten hoe dit aangepakt kan worden, wordt erger voorkomen en kan daarna heel gericht verder getraind worden.

Kort-lang stappen kan duiden op een tussenpeesprobleem en slecht verzamelen, galopperen of terugspringen kan te maken hebben met problemen in het SI-gewricht. Denk echter ook aan knieproblemen, spat, vormen van ataxie en kissing spines. Tevens wordt duidelijk gemaakt welke diagnostische mogelijkheden er zijn en wanneer u hier gebruik van maakt.

Visueel werken 

Onderdeel van deze dagen is onder andere het bekijken van veel beeldmateriaal van onze orthopedisch specialist, waarbij de klinische verschijningsvorm van blessures wordt belicht. Ook zullen we een paard geheel ontleden, zodat iedere ruiter en trainer minimaal één keer in 3D heeft gezien hoe ingenieus het paardenlichaam in elkaar zit en hoe dat middels training te beïnvloeden is.

Revalidatie & training

Dit onderwerp sluit weer heel mooi aan bij orthopedie en inspanningsfysiologie. Tijdens deze cursusdagen gaan we in op het management, de behandeling, maar zeker ook de training van een paard met een specifiek probleem. Zo leert u hoe dat u een paard met kissing spines kunt trainen, maar ook hoe u de training hervat bij een paard dat behandeld is voor halsartrose en synovitis (ontsteking van het gewricht).

Ook de opbouw na een peesprobleem komt aan bod. Door te weten hoe lang, in welke houding en op welke manier een paard zo gerevalideerd en getraind kan worden dat hij optimaal herstelt, vergroot u als ruiter en trainer de kans dat zo’n paard weer topsport kan bedrijven enorm. U leert op het juiste moment de juiste specialist in te schakelen, maar zeker ook zelf gericht een paard op te bouwen. 

Voeding

Bij humane sporters is al lang bekend dat voeding van grote invloed kan zijn op de prestaties. Bij paarden is dat niet anders. Daarbij komt nog dat het spijsverteringsstelsel van een paard is ingericht op het vrijwel constant eten en verteren van kleine hoeveelheden grofstengelig of vezelrijk ruwvoer. De prestaties die wij van onze sportpaarden verwachten, vragen om een uitgekiend voerregime dat tegemoet komt aan de behoeften van het steppedier in ons paard, maar tegelijkertijd toereikend is voor de moderne manier van houden en de gevraagde  sportprestaties.

Expertise vergroten 

Tijdens deze cursusdagen gaan we in op ruwvoer, leren we ruwvoeranalyses interpreteren, krachtvoerlabels lezen en leren we in welke volgorde, hoeveelheid en vorm we onze paarden het beste kunnen voeren. De zin en onzin van supplementen wordt besproken en de verschillen per discipline komen aan bod. Zo vraagt een discipline als dressuur meer om duurvermogen en vetten, terwijl in de springsport vraag is naar explosiviteit en de daarvoor geschikte voedingsmiddelen. Ook gaan we in op problemen zoals maagzweren en leren we deze herkennen en zoveel mogelijk voorkomen.

Voeding sluit naadloos aan bij het onderwerp inspanningsfysiologie, waardoor voeding, training en management heel mooi aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Inspannings-fysiologie

Inspanningsfysiologie

Dit onderwerp belicht hoe het paardenlichaam reageert op training en hoe we deze kennis zo in kunnen zetten dat we onze paarden optimaal in conditie hebben voor de gevraagde prestaties. Dit verschilt per discipline. Voor een eventer is het van enorm groot belang om tijdens en cross tot het einde fit genoeg te blijven. Dit voorkomt fouten en ongelukken. Van een dressuurpaard is bekend dat deze tijdens een dressuurtraining zelden een hoge hartslag haalt. Om deze fit te krijgen kan het raadzaam zijn regelmatig een andere vorm van training aan te bieden.

Meten is weten 

Diverse metingen, die ook in de dagelijkse training toe te passen zijn, kunnen helpen om paarden heel gericht fitter te krijgen. Dit kan niet alleen voorkomen dat een paard op het einde van een proef toch die balk krijgt, maar kan ook valpartijen, fouten of blessures voorkomen. Blessures ontstaan immers sneller bij een vermoeid en minder gecoördineerd paard. Tevens is er bij dit onderwerp aandacht voor de planning van een seizoen, het aantal wedstrijden, de opbouw en de optimale frequentie en duur van training per discipline en niveau.

Aspecten van de opleiding

Om het diploma van de opleiding Sport Horse Manager in ontvangst te mogen nemen, moet er aan een aantal aspecten voldaan worden. Deze kunt u hieronder terugvinden. 

De opleiding vergt aanwezigheid tijdens alle 10 de cursusdagen. Datzelfde geldt voor de examens. Daarnaast verwachten we van onze deelnemers circa 4 uur per week zelfstudie. Dit bestaat uit het bestuderen van het opgegeven studiemateriaal en het in de praktijk brengen van de kennis. Na iedere cursusdag schrijf je een kort verslag (circa 1 A4) over wat je geleerd hebt, hoe je zaken voor deze dag aanpakte en wat je eventueel anders gaat doen qua management). Voor ruiters- en trainers kan het oefenen van de kennis en vaardigheden goed geïmplementeerd worden in de dagelijkse werkzaamheden, waarbij wel bewust gewerkt moet worden aan het toepassen van de kennis. Daarnaast zal echte studietijd ingepland moeten worden om de theoretische stof te bestuderen. De totale opleiding neemt één jaar in beslag.

 • ABC of the Horse – Grönberg
 • Hoe beweegt uw paard – Higgins

Naast deze literatuur kan voor het bestuderen van de stof gebruikt gemaakt worden van hand-outs, die afgedrukt overhandigd worden op de cursusdagen. Daarnaast zal digitaal beeldmateriaal beschikbaar gesteld worden. Afhankelijk van de basiskennis van de deelnemer kan het nodig zijn meer boeken of literatuur te raadplegen om op het vereiste (examen)niveau te komen.

De jaaropleiding gaat uit van een denkniveau dat minimaal op mbo-niveau ligt. Daarnaast zijn de mensen die worden geselecteerd voor deelname beoordeeld op ervaring en prestaties als ruiter en/of trainer/coach en/of als jurylid.

Voor het opleidingsjaar 2023-2024 geldt een als norm dat deelnemers professioneel met paarden werkzaam dienen te zijn. Dit kan zijn als ruiter of trainer, maar ook als professioneel groom, stalmanager, fokker of therapeut.  De opleiding zelf zal op hbo-niveau gegeven worden. Deelname geschiedt na goedkeuring van de aanmelding. Er zijn géén vrijstellingen mogelijk. De minimumleeftijd is 18 jaar. Wil je graag deelnemen en twijfel je of je in aanmerking kunt komen, neem dan contact met ons op.

Na het volgen van de opleiding kunnen deelnemers zich gecertificeerd Sport Horse Manager noemen. Zij ontvangen na afloop van het met goed gevolg afronden van de het examen een certificaat met deze titel. De opleiding is procedureel getoetst door het CRKBO en is daarmee officieel een verkorte beroepsopleiding. De titel is echter niet wettelijk beschermd, het vak valt namelijk onder de vrije beroepen.

Het is nu mogelijk om opnieuw in te stromen voor de opleiding tot Sport Horse Manager. Het gaat in totaal over 10 lesdagen verdeeld over het jaar. 

De data zijn als volgt:

 • 2023: 23 januari, 6 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december examen. Januari 2024 herexamen en diploma uitreiking. 

De lesdagen zijn op maandag  i.v.m. (inter)nationale concoursen. Voor planning van de data werd rekening gehouden met de internationale wedstrijdagenda. De lestijden zijn doorgaans van 8.30u tot 16.30u

Aan het einde van het cursusjaar zal de studie worden afgesloten met examens. Dit examen zal bestaan uit een schriftelijk theoretische examen waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van beeldmateriaal in de vorm van foto’s en/of video’s en/of (eventueel) echobeelden. De docenten stellen ieder vragen op over hun vakgebied en zullen deze vragen, de juiste antwoorden en de te verdienen scores aan de cursuscoördinator voorafgaand aan het examen beschikbaar stellen. Het examen duurt maximaal 2 uur.

Om te slagen voor het examen dient voor alle vakken minimaal een 6 behaald te worden. Het examen vindt klassikaal plaats op stal Belvedère te Hoeven. Bij niet slagen voor het examen of een deel ervan kan een herexamen gedaan worden, dat circa 1 maand later zal plaatsvinden. Er kan maximaal twee keer herkanst worden, daarna vervalt het recht om examen te doen. Aan een herexamen zijn vooraf bepaalde extra kosten verbonden. Over de uitslag van het examen kan niet gecorrespondeerd worden. Examens mogen achteraf worden ingezien, maar niet worden meegenomen.

De prijs per deelnemer bedraagt € 2.900,-. Met CRKBO accreditatie is dit BTW-vrij. Deze prijs is exclusief het examen à € 290,-.
Het examen is opgedeeld in een verslag en theorie. Het verslag dat gedurende het cursusjaar gemaakt wordt dient voldoende te zijn (minimaal 6) alvorens het theorie-examen afgelegd kan worden. Indien een herexamen nodig is, bedragen de kosten hiervoor: € 125,- voor het  verslag en € 250,- voor het theorie examen. Eventuele overige studiekosten (zoals bijvoorbeeld internetgebruik, verblijfskosten, aanschaf boeken) zijn voor eigen rekening.  

De opleiding zal plaatsvinden op Stal Belvedere, Bovenstraat 73a in Hoeven (Noord-Brabant). Een enkele cursusdag kan plaatsvinden op een externe locatie, zoals een kliniek. 

Bartels Horse & Health Instituut stelt alles in het werk om cursisten een gedegen en prettige opleiding te bieden. We ontvangen dan ook graag feedback van cursisten. Ook wanneer een cursist niet helemaal tevreden is of een klacht heeft horen we dit graag. 

Doorgaans kan een klacht goed afgehandeld te worden door een gesprek aan te gaan met de betreffende persoon. Indien gewenst kan dit in het bijzijn van de opleidingscoördinator (Gisella Bartels). Het doel van het gesprek is het in kaart brengen van de precieze klacht en het zoeken naar een passende oplossing. Mocht desondanks een cursist een officiële klacht in willen dienen, dan hebben we daarvoor een klachtenprocedure.

Een officiële klacht kan alleen ingediend worden door een cursist tijdens het lopende studiejaar.

Indien u als cursist een officiële klacht wilt indienen kunt u daarvoor ons klachtenformulier aanvragen. Hierop kunt u uw klacht omschrijven, waarna u het formulier getekend kunt retourneren. Bartels Horse & Health Instituut zal binnen 10 dagen per e-mail de ontvangst van de brief bevestigen. Binnen 4 weken na ontvangst van het getekende formulier kunt u van Bartels Horse & Health Instituut een inhoudelijke reactie verwachten. Mocht onderzoek naar de klacht nodig zijn dan zal de cursist hiervan binnen drie weken na ontvangst van het klachtenformulier per e-mail over worden geïnformeerd.

De cursist heeft na ontvangst van de schriftelijke reactie van Bartels Horse & Health Instituut 2 weken om hierop schriftelijk te reageren. U dient hierin tenminste aan te geven of uw klacht wel of niet naar tevredenheid is opgelost. Indien dit niet het geval is, omschrijft u de klacht die u op dat moment nog heeft.

Indien na deze correspondentie de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan er gekozen worden voor:

 • Wederom een schriftelijke reactie, eerst door Bartels Horse & Health Instituut, binnen 4 weken na ontvangst van de reactie van de cursist, daarna binnen 4 weken door de cursist.
 • Een gesprek tusssen beide partijen met een onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).
 • Een beroep door de cursist bij de onafhankelijke derde (mw drs M.K. Groenberg, Mfn Registermediator).
 • Het oordeel van de beroepsinstantie, de onafhankelijke derde(mw drs M.K. Groenberg Mfn Registermediator), is bindend. Consequenties die verbonden zijn aan de uitspraak van deze zullen door Bartels Horse & Health Instituut binnen 6 weken worden afgehandeld.

Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal alleen in te zien zijn zijn voor medewerkers van de opleiding en de afhandelaars van de klacht. Indien de klacht over een persoon gaat, heeft deze persoon het recht op de hoogte te worden gehouden van het verloop van de afhandeling van de klacht en de eventuele uitspraak van de beroepsinstantie. De uitspraak van de beroepsinstantie zal uiterlijk binnen 6 maanden schriftelijk plaatsvinden. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek naar de klacht alvorens er een uitspraak gedaan kan worden, dan zal dit voor die tijd schriftelijk worden medegedeeld aan alle betrokkenen, evenals de datum waarop de uitspraak gedaan zal worden.

Alle klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor de periode van 5 jaar worden bewaard.

Communicatie geschiedt bij voorkeur per e-mail. Vragen kunnen gesteld worden via info@sporthorsemanager.com. Cursisten kunnen binnen 5 werkdagen een reactie verwachten. Telefonisch overleg is ook mogelijk. Cursuscoördinator Gisella Bartels is bereikbaar op 06-28330551. Het is echter wenselijk via e-mail eerst een belafspraak te maken, omdat door de aard van de werkzaamheden van Gisella Bartels zij vaak niet in staat is de telefoon te beantwoorden. Ook telefonisch overleg met de docenten wordt bij voorkeur eerst per e-mail aangevraagd.

SPORT HORSE MANAGER, voor professionals

Doelstellingen van de opleiding

Diverse voorbeelden uit de dagelijkse praktijk illustreren waarom (top)trainers en (top)ruiters van de toekomst meer moeten kunnen dan goed paardrijden of coachen. Zij dienen óók bekwame Sport Horse Managers te zijn met oog voor de details die het verschil maken. Voor henzelf, voor hun paarden én voor hun klanten. Door signalen te herkennen en te weten hoe deze opgelost of voorkomen kunnen worden kunnen de prestaties van paarden daadwerkelijk vergroot worden en constanter gehouden worden.

Welzijn

Daarnaast is ook het welzijn een belangrijke factor. Niet alleen voor onze paarden en de direct betrokkenen, maar ook om nu en in de toekomst maatschappelijk draagvlak voor onze sport te behouden.

Voor professionals 

Voor vooruitstrevende (top)ruiters en –trainers en andere serieuze professionals, die willen excelleren en voorbereid willen zijn op de toekomst van de paardensport hebben we een unieke opleiding opgezet. Een opleiding die precies dat stuk van de paardensport belicht dat zo hoognodig is, maar nog nergens in deze vorm belicht wordt. Een CRKBO geaccrediteerde jaaropleiding tot Sport Horse Manager. Specifiek gevuld met die onderwerpen die van essentieel belang zijn bij het managen van een topsportpaard.

Experts als docenten

Een opleiding met louter topdocenten, de beste specialisten op hun vakgebied, gericht op de actieve en moderne (top)ruiter en –trainer. Een opleiding van een hoog niveau en gericht op praktische toepasbaarheid door de deelnemers. Een opleiding waarvan de kennis en inzichten dus direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.